تبلیغات
دلنوشته های مهدوی... - روایاتی از امام زمان (عج)
روایت از امام زمان
1. نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش درپشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی  بخش اهل آسمانند .
 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181 )

2. تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .
 
(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309 )

3. من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .
(تفسیر نور الثقلین ، ج 2 ، ص 392 )

3. ملعون است ، ملعون است کسی  که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد ، تا زمانی کهستارگان آسمان پدیدار شوند .
 
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15 )

5. هیچ چیز مانند نماز بینی  شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .
 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182 )

***لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید***

6. ملعون است ، ملعون است ، کسی  که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند . 
(بحارالأنوار ، ج 52، ص 16 )

7. هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181 )

8. من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بلا را از خاندان و  شیعیانم دور می سازد.
 
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30 )

9. هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .
 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331 )

10. سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل ر . نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 193 )

11. برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست .
 
(کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 485 )

12. اگر خواستار رشد و کمال معنوی  باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .
 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339 )

13. ما در رعایت حال شما کوتاهی  نمی کنیم و یاد شما را از خطر نبرده ایم ، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند . پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .
 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175 )

14. و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181 )

15. اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد . 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329 )

16. همانا خدایتعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است . 
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 174 )

17. هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند ، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک می سازد دوری جوید . 
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 324 )

18. خداوندا ! وعده ای را که به من داداه ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما . قدمهایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ، جهان را پر از عدل و داد کن . 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13 )

19. شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند ، آن خدایی  که به عدل و داد قیام می کند ، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد ، و همانا دین نزد خدا اسلام است . 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16 )

20. ایمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خویشاوندی تیست ، و هر کس که مر  انکار کند از من نیست . 
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 176 )

21. پناه به خدا می برم از نابینایی  بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، واز اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 190 )

22. شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند ، احتراز نمایند . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177 )

23. کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم . 
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183 )

24. قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم . 
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51 )

25. اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستیم و به شما لطف و مرحمت داریم ، همانا به شما توجه والتفات نمی کردیم . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179 )

26. من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ، آنچنان که از ستم پر شده بود . 
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2  )

27. ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد . 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4  )

28. من صاحب حقم ... علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست .(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320 )

29. علم و دانش ما به خبرهای  شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند .
 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175 )

30. دین از آن محمد (ص ) و عدایت از آن علی امیر المؤمنین (ع ) است ، زیرا عدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 160 )

31. کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است ، چرا که خدا فرموده است : " آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است " . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182 )

32. من و تمامی پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستیم . (بحار الأنوار ، ج 25، ص 267 )

33. سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 161 )

34. هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت . 
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183 )

35. دختر رسول خدا (ص ) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 180 )

36. زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعیین کنندگان وقت ظهور ، دروغگویانند . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 181 )

37. از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید ، برماست که شما ر  از سرچشمه سیراب برگردانیم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پی  کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179 )

38. ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن رمین از جور و ستم . (الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478 )

39. آگاه باشید به زودی کسانی ادعای  مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشید هر کس قبل از " خروج سفیانی " و شنیدن صدای آسمانی ، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست . 
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478 )

40. من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده از ابراهیم و خلاصه محمد ( درود خد بر همگی آنان باد ) هستم . 
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238 )

ن 41. سیم ، خدمتکار حضرت مهدی علیه السلام گوید : آن حضرت به من فرمود : " آیا تورا در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آری . فرمود : " عطسه ، علامت امان از مرگ تا سه روز است . " 
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5  )

42. حق با ماست و در میان ماست ، کسی جز ما چنین نگوید مگر آنکه دروغگو و افتر زننده باشد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191 )

43. همانا خداوند متعال ، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده ، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده ، " چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست ." 
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 178 )

44. خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم ، و حق با ماست ،پس اگر کسانی با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان ، و مردم دست پرورده های ما هستند . 
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 172 )

45. دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندی بر شما نیست . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 151 )

46. اگر شیعیان ما - که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد - در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند ، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند .
 
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 499 )

47. من از افرادی که می گویند : ما اهل بیت ( مستقلا از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند ) غیب می  دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم ، یا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می برند ، از چنین افرادی  نزد خدا و رسولش بیزاری می جوییم . 
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487 )

48. فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی ، مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است . 
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487 )

49. سجده بر قبر جایز نیست . (الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 490 )

50. وجود من برای اهل زمین سبب امان و آسایش است ، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند .
 
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380 )

51. به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهی مردود نگردد ، . چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد . 
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191 )

52. اما علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : " ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکار شود ، بدتان آید . " 
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380 )

53. زمین خالی از محبت خدا نیست ، یا آشکار است و یا نهان .
 
(کمال الدین للصدوق ج 2 ،ص 511 )

54. هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود ، علم دیگری آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره ای افول کند ، ستاره ای دیگر طلوع نماید . (بحار الأنوار ، ج 53، ص 185 )

55. بار الها ! توفیق بندگی  و دوری از گناه و نیت پاک . شناخت حرام را به ما عط فرما ، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار . (المصباح للکفعمی ، ص 281 )


برچسب ها: روایت، روایت از امام زمان، امام زمان،  

تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1392 | 12:20 ق.ظ | نویسنده : محمد حسن دباغی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.